Έργα Κατασκευή νέων και ενίσχυση υπαρχόντων θεμελιώσεων
2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ