Στελέχωση Ποιοι είμαστε

Στην Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ. πιστεύουμε ότι η σωστή πορεία ενός έργου είναι συλλογική δουλειά. Και η συλλογικότητα προϋποθέτει προσωπική επαφή όλων των εμπλεκομένων και άμεση, επιτόπου επαφή με το έργο.

Η πολυπλοκότητα των τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν και ο μόνιμος στόχος για το άριστο αποτέλεσμα επιβάλλει την παρουσία των στελεχών στο εργοτάξιο.

Η ποιοτική και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών που μας αναθέτουν οι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται την περιουσία τους αποτελεί για κάθε έναν από μας εδώ στην Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ. προσωπική δέσμευση.

Ποιοι Είμαστε
Γιώργος Λάγκας

Πολιτικός Μηχανικός

Περισσότερα...

Γιάννης Παναγόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Περισσότερα...2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ