Έργα Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος και εξυγίανση διαβρωμένων οπλισμών
2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ