Έργα Ενέματα ειδικής σύνθεσης σε κτίρια μνημειακού χαρακτήρα
2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ