Έργα Ενέσεις εποξειδικών ρητινών σε ρηγματωμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ