Έργα Έλεγχοι σκυροδέματος και οπλισμών
2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ