Έργα Ενίσχυση με επικολλητά μεταλλικά ελάσματα και μεταλλικούς κλωβούς
2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ