Έργα Μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία
2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ