Γιάννης Θεμ. Παναγόπουλος Στελέχωση

Γεννήθηκε το 1970 στην Πάτρα όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα.

Το 1994 αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι γνώστης της Αγγλικής και της Ιταλικής γλώσσας.

Έχει εργαστεί για σειρά ετών ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Επίσης, έχει εργαστεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Εφορία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πάτρα με καθήκοντα επιβλέποντος μηχανικού. Δίδαξε για σειρά ετών στα δημόσια Ι.Ε.Κ. Πατρών μαθήματα του επιστημονικού αντικειμένου του πολιτικού μηχανικού. Μετά τον σεισμό της Αθήνας του 1999 εργάστηκε ως εργοταξιάρχης μηχανικός σε πλήθος ιδιωτικών και δημοσίων έργων επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Τον Σεπτέμβρη του 2003 συμμετείχε στην δημιουργία της Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ Ε.Π.Ε όπου και δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέχρι σήμερα ως οικονομικός διευθυντής και υπεύθυνος εργοταξίων.

2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ